HFC Artists

News from HFC

Exhibition / Award / Monograph PORTRET HRVATSKE 2020

Exhibition / Award / Monograph PORTRET HRVATSKE...

This Exhibition shows 50 authors with one of their portraits. At the opening ceremony we presented this years Award to Walter Sirotić and presented the photo-monograph PORTRET HRVATSKE 2020 with 136...

PORTRET HRVATSKE 2020

PORTRET HRVATSKE 2020

Hrvatski fotografski centar (HFC) će početkom 2020. godine organizirati izložbu fotografskih portreta građana RH te izdati prvu monografiju PORTRET HRVATSKE 2020 kojom ćemo današnju RH predstaviti Europskoj...

Luka Mjeda - ANDREA ALESSI

Luka Mjeda - ANDREA ALESSI

Photography Exhibition of LUKA MJEDA presenting the pre-renaissance Albanian sculptor and architect ANDREA ALESSI.

Saša Ćetković - (Aug. 2017)

Saša Ćetković - (Aug. 2017)

Ćetkovićeve klupe

Nakon izložbi „Jedan dan“, „Kao On“, i „Svjetiljke“, svojom najnovijom izložbom na kojoj predstavlja niz klupa, snimljenih tijekom posljednjih nekoliko godina, zagrebački fotograf Saša Ćetković propitkuje odnos čovjeka i Boga. Jer, klupa je ta koja zove da predahnemo, opustimo se i, napokon, razmislimo - kuda to zapravo idemo?

Metaforu Boga i ovim je ciklusom od 36 fotografija Ćetković uspio naći u svakodnevnim stvarima, pokraj kojih obično nezainteresirani prolazimo. Tek u nekoliko slučajeva, veza je izravna, „na prvu loptu“ - na snimcima iz crkve, ili na onima gdje zraka svjetla s neba obasjava usamljenu klupu.  

Kako je Bog sveprisutan, tako i svoje simbolikom nabijene klupe Ćetković uočava posvuda, od metalnih u strogom centru Zagreba, preko drvenih kojima nedostaje pokoja daska pa do onih primorskih, kamenih, s pogledom na more - možda i najpogodnijih za razmišljanje o vlastitoj prošlosti, sadašnjosti i budućnosti.

Zahvaljujući svom osjećaju i umijeću majstorski bilježi naboj i poruku najobičnije klupe. Želja je uvijek ista - pokazati koliko, opsjednuti brzinom i poslovima koje smo sami sebi bezrazložno natovarili, rijetko koristimo priliku za dragocjenim predahom.

Neke od fotografija Ćetković je snimio i prilikom naših zajedničkih, novinarskih putovanja, obično po Jadranu. U poslu - valja priznati - ni mi nismo stizali primjećivati klupe, niti prepoznavati prilike za predah. Ali nakon izvršenog zadatka, obično negdje u kasno poslijepodne, kada prosječni izdanak ljudske vrste obično krene u potragu za jelom, pićem ili odmorom, Ćetković je slobodno vrijeme koristio tragajući za nečim uzvišenijim, što nadilazi primarne potrebe. I uvijek je nalazio traženo, bila to klupa na ulazu u dubrovačku luku, ili pak klupa zasjenjena krošnjom drveta pokraj bazena stonske solane.

Na većini Ćetkovićevih fotografija klupe su prazne, kao da je jedini smisao ljudskog postojanja postala žurba. Na žalost, odnos suvremenog čovjeka prema duhovnoj strani svog bića najbolje karakterizira fotografija na kojoj (doslovce bezglav!) prolaznik sa psom gotovo protrčava pokraj odmora koji mu se nudi putem, nesvjestan da je njegova žurba možda i lišena ikakva smisla. A ne znamo li kamo idemo, ta brzina postaje i opasna. Zato, naiđete li na klupu, iskoristite priliku - predahnite i razmislite o Sebi samome.

Saša Paparella

We have the pleasure of inviting you to the opening of the exhibiton: Saša Ćetković - KLUPE / BENCHES at the Museum "Vesna Parun" in Zlarin (Croatia) on Tuesday, August 8th at 9 pm.

News from HFC

Exhibition / Award / Monograph PORTRET HRVATSKE 2020

Exhibition / Award / Monograph PORTRET HRVATSKE...

This Exhibition shows 50 authors with one of their portraits. At the opening ceremony we presented this years Award to Walter Sirotić and presented the photo-monograph PORTRET HRVATSKE 2020 with 136...

PORTRET HRVATSKE 2020

PORTRET HRVATSKE 2020

Hrvatski fotografski centar (HFC) će početkom 2020. godine organizirati izložbu fotografskih portreta građana RH te izdati prvu monografiju PORTRET HRVATSKE 2020 kojom ćemo današnju RH predstaviti Europskoj...

Luka Mjeda - ANDREA ALESSI

Luka Mjeda - ANDREA ALESSI

Photography Exhibition of LUKA MJEDA presenting the pre-renaissance Albanian sculptor and architect ANDREA ALESSI.